Produk Sentrum

Produkbesonderhede

未标题-9

Oorsig

Gewilde bateprogram.Lener het sekere hoeveelheid bates, wat die koopprys of leningsbedrag en sluitingskoste kan dek.Geen indiensnemingsinligting benodig nie;Geen DTI nie.

Program Hoogtepunte

1) Tot 75% LTV;
2) Tot $4M leningsbedrag;
3) Slegs primêre woning;
4) Geen beperkings op die aantal eiendomme wat gefinansier word nie;
5) Ten minste 6 maande reserwes uit die lener se eie fondse.

Wat is ATR-In-Full?

Die ATR-In-Full-program is ook 'n bateprogram, wat slegs met bate gekwalifiseer is.

Ons sal nie 'n DTI bereken vir aansoekers wat kwalifiseer deur slegs bates (“ATR-In-Volledig”) te bewys nie.Vir hierdie program kan jy die inkomste-afdeling leeg laat op die leningsaansoek aangesien dit nie op hierdie program van toepassing is nie.

Kwalifikasie

Hieronder is die metodes van berekening:
Vir kooplening moet die totale toelaatbare bates ooreenstem met die koopprys plus enige en alle sluitingskoste.
Bates >= Koopprys + alle sluitingskoste
Vir herfinansieringslening moet die totale toelaatbare bates ooreenstem met die volle leningsbedrag plus sluitingskoste.
Bates >= Leningsbedrag + sluitingskoste

Sien onderstaande scenariokwalifikasie, u kan na die berekeningsmetodes verwys om te sien of u eers kan kwalifiseer voordat u lenings by leners aanwend:

Scenario 1: Koopprys plus sluitingskoste = $768,500.Beskikbare bates = $700,000 (spaargeld) plus $45,000 (50% van IRA) = $748,000.Kort met $20,500.As die lener 59,5 of ouer is, sal kwalifiserende bates $700,000 + $54,000 (60% van IRA) = $754,000 wees en $14,500 kort.

Scenario 2: Leningsbedrag plus sluitingskoste = $518,500.Beskikbare bates = $370,000 (spaargeld) + $100,000 (50% van IRA) = $470,000.Kort met $48,500.As die lener 59,5 of ouer is, kwalifiserende bates = $370,000 + $120,000 (60% van IRA) = $490,000 en kort met $28,500.

Kwalifiserende bates

Kontant, aandele, effekte en persoonlike likiede bates (geen eiendom) = 100%.
Aftreerekeninge = 50% indien 59 of jonger en 60% indien ouer.
Geen besigheidsfondse nie.


  • Vorige:
  • Volgende: